Är du misstänkt för brott?

Om du är misstänkt för ett brott med fängelse i straffskalan har du i regel rätt till en offentlig försvarare. Är du anhållen eller häktad har du alltid rätt till en offentlig försvarare.

Du har rätt att välja vilken offentlig försvarare du önskar biträde av. Det är i första hand staten som står för den offentliga försvararens kostnader. Under vissa förhållanden kan du själv bli återbetalningsskyldig för denna kostnad.

Om du är missnöjd med din offentliga försvarare kan du begära byte vid den domstol där målet handläggs.

Om du inte har rätt till en offentlig försvarare eller inte kan få den advokat du önskar förordnad, kan vi erbjuda privata försvarare.