Har du blivit utsatt för brott?

Om du har blivit utsatt för brott kan du i vissa fall ha rätt till ett målsägandebiträde. Kostnaderna för ett målsägandebiträde står staten för. Målsägandebiträdets uppgift är att ta tillvara dina intressen och ge stöd, hjälp och råd under förundersökningen och vid rättegång. Ett målsägandebiträde biträder vid förhör hos polisen, framställer skadeståndsanspråk vid huvudförhandling samt finns till hands och svarar på frågor under processens gång.

Om du har rätt till ett målsägandebiträde har du möjlighet att själv föreslå vem som ska biträda dig. Vänd dig till polisen, åklagaren eller till tingsrätten och meddela vem du önskar som biträde.