Kontakt

Post- och besöksadress: Kungsholmstorg 16, 4 tr
112 21 Stockholm
Telefon: 08-676 05 50
Telefax: 08-676 05 51
E-postadress info@advokatsalomonsson.se

Kontoret är bemannat varje vardag 08.00-17.00 (vi är ofta här innan kl. 08.00 och efter 17.00).


För besök vänligen ring och boka tid via kontoret.


För jourdomstolens kännedom nås vi under kvällar och helger på våra mobiltelefoner. Detta gäller även andra brådskande ärenden som inte kan vänta till ordinarie arbetstid.

Tunnelbanestation Rådhuset (blå linje).
Busshållplats Kungsholmstorg (blå buss 3, röd buss 50 och 61).