Verksamhet

Advokatfirman Salomonsson & Jovicic arbetar med brottmål. Hos oss arbetar idag fyra advokater, tre biträdande jurister och två sekreterare. Innehavare är advokaten Slobodan Jovicic.


Advokatfirman i dess nuvarande form grundades 2009 med ambitionen att erbjuda våra klienter den bästa rådgivningen och biträdet inom brottsmålsprocessen. Genom engagemang och hårt arbete försöker vi uppnå denna ambition. Vi lever med den fasta övertygelsen om att våra insatser gör skillnad för våra klienter.


Vi åtar oss uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi åtar oss även uppdrag som offentligt biträde i ärenden om uppskjutande av villkorlig frigivning, överförande av straffverkställighet samt som offentligt biträde i mål angående LVU, LVM, LPT och LRV.


Advokatfirman har sin verksamhet i Stockholm men vi arbetar över hela landet.